Możliwość wizyt domowych

Profilaktyka

Profilaktyka

– dostosowanie programu szczepień i odrobaczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta

– profilaktyka przeciw ektopasożytom (pchły, świerzb, nużeniec itp)

– panele badań profilaktycznych ( profil geriatryczny, profil rozrodczy, profil dietetyczny, profil behawioralny)