Możliwość wizyt domowych

Interna

Interna

– Diagnozowanie i leczenie chorób układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, nerwowego, rozrodczego.
– Diagnozowanie i leczenie chorób endokrynologicznych.
– Diagnostyka i leczenie chorób serca.
– Prowadzenie pacjentów z chorobami przewlekłymi.
– Prowadzenie pacjentów geriatrycznych.