Możliwość wizyt domowych

Identyfikacja zwierząt

Identyfikacja zwierząt

– mikrochipy zgodne z normami ISO 11784