Możliwość wizyt domowych

Dermatologia

Dermatologia

– Diagnoza i leczenie chorób alergicznych, pasożytniczych, bakteryjnych
grzybiczych  i autoimmunologicznych skóry wraz z dermatozami hormonalnie zależnymi
– Wykonywanie zeskrobin, cytologii, trichogramów, biopsji,
badań histopatologicznych.

– Dobór odpowiedniej diety prowadzącej do eliminacji czynników alergizujących z pożywienia.